EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
Previous
Next

Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tuần định hướng E-PMP khóa 2

Ban Giám hiệu Trường Kinh tế quốc dân gặp mặt và đối thoại với các tiến sĩ trẻ Sáng ngày 04/12/2015, Ban Giám hiệu Trường ĐHBK Hà Nội đã có buổi gặp mặt và đối thoại với gần 100 tiến sĩ trẻ. Đây là lần đầu tiên Trường Kinh tế quốc dân tổ chức sự kiện này.

Buổi thuyết trình của GS. Finn E. Kydland, giải Nobel Kinh tế năm 2004

Ban Giám hiệu Trường Kinh tế quốc dân gặp mặt và đối thoại với các tiến sĩ trẻ Sáng ngày 04/12/2015, Ban Giám hiệu Trường ĐHBK Hà Nội đã có buổi gặp mặt và đối thoại với gần 100 tiến sĩ trẻ. Đây là lần đầu tiên Trường Kinh tế quốc dân tổ chức sự kiện này.