EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
Previous
Next

THÔNG ĐIỆP CỦA E-PMP

Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Cử nhân Đại học Quản lý công và Chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) nhằm đào tạo cử nhân trình độ đại học về Quản lý công và Chính sách:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm với bản thân, tổ chức và có trách nhiệm với xã hội.

Nắm vững kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội, an ninh, quốc phòng và kiến thức nền tảng về kinh tế.

Nắm vững kiến thức chuyên sâu về quản lý, quản lý tổ chức công, quản lý công và chính sách công.

Thực hành tốt kỹ năng nghề nghiệp cần thiết theo nhu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực quản lý, quản lý công.

Đặc biệt có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp và soạn thảo văn bản, tài liệu chuyên ngành Quản lý công và Chính sách cùng với kỹ năng mềm cần thiết để phát triển nghề nghiệp tương lai.

CHUẨN ĐẦU RA

STT

STT

MỨC ĐỘ

I

KIẾN THỨC

1.

KT 1

Vận dụng được kiến thức pháp luật, chính trị, kinh tế, xã hội vào phân tích các vấn đề liên quan đến khu vực công

3/6

2.

KT 2

Vận dụng được kiến thức toán kinh tế, thống kê, tin học, kinh tế học, kế toán công, tài chính công, marketing công, nhân lực công vào mô tả, giải thích, phân tích tổ chức, tổ chức công và khu vực công

3/6

3.

KT 3

Vận dụng được kiến thức quản lý công, quản lý lĩnh vực công, quản lý tổ chức công, quản lý dịch vụ công, quản lý chương trình, dự án công trong phân tích thực tiễn quản lý công, quản lý tổ chức và tổ chức công

3/6

4.

KT 4

Vận dụng được kiến thức về chính sách công vào phân tích, đánh giá, phản biện chính sách công

3/6

5.

KT 5

Vận dụng được các kiến thức an ninh quốc phòng và kiến thức giáo dục thể chất trong rèn luyện bản thân

3/6

II

KĨ NĂNG

6.

KN 1

Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề trong các tổ chức, tổ chức công; thực hiện quy trình lập kế hoạch của tổ chức, tổ chức công; quy trình kiểm soát tài chính, nhân lực, marketing trong các tổ chức và tổ chức công

3/6

7.

KN 2

Có kỹ năng xác định và triển khai phương án bố trí, điều phối nguồn lực cho thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án của tổ chức và tổ chức công

3/6

8.

KN 3

Có kỹ năng vận dụng các công cụ phân tích chính sách trong phân tích chính sách công, viết báo cáo phân tích chính sách công

3/6

9.

KN 4

Có kỹ năng truyền thông, đàm phán, giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong công việc của bản thân/nhóm/bộ phận/tổ chức; có kỹ năng tư duy và phản biện; khả năng thích nghi trong làm việc nhóm; thành thạo trong viết CV và trả lời phỏng vấn

4/6

10.

KN 5

Kỹ năng ngoại ngữ: sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh (có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương)

4/6

11.

KN 6

Kỹ năng tin học: sinh viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint (đạt chứng nhận cơ bản về MOS hoặc IC3, ICDL)

3/6

III

MỨC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

12.

NLTC1

Trở thành công dân toàn cầu, tuân thủ pháp luật, nguyên tắc đạo đức cá nhân, tiêu chuẩn ứng xử chuyên nghiệp

4/6

13.

NLTC2

Tự học hỏi phục vụ cho công việc nhằm tạo năng lực làm việc suốt đời; có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, tự chủ trong công việc; chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân

4/6

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Các giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế

Giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư đến từ các trường học có uy tín ở Mỹ, Anh, Úc

Báo cáo viên là các nhà quản lý thuộc các Bộ/Ngành, chính quyền địa phương các cấp và các doanh nghiệp.

MÔN HỌC CHÍNH

Môn học bắt buộc của chuyên ngành

Môn học tự chọn