EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
Previous
Next

Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

THÔNG BÁO

Buổi thuyết trình của GS. Park Jin, Chủ nhiệm chương trình thạc sỹ Chính sách phát triển, Viện KDI Hàn Quốc

Nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin học thuật trong sinh viên và giảng viên, khoa Khoa học quản lý tổ chức buổi thuyết trình của Giáo sư Park Jin – Chủ nhiệm chương trình thạc sỹ Chính sách phát triển, Viện KDI của Hàn Quốc. Ông là giáo sư đầu ngành của Hàn Quốc, chuyên nghiên cứu về kinh tế Hàn Quốc, chính sách phát triển, đổi mới khu vực công và quản lý công,v.v.

Thông tin chi tiết về buổi thuyết trình như sau:
Thời gian: 18:00 – 19:30, thứ Ba ngày 9 tháng 8 năm 2016
Địa điểm: Phòng 104- Giảng đường D – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nội dung: Vai trò của Chính sách công và Quản lý công, các vấn đề hiện nay tại Hàn Quốc (thuyết trình bằng tiếng Anh)
Đối tượng tham dự: các giảng viên và sinh viên lớp E-PMP1, các sinh viên có khả năng nghe tiếng Anh của Khoa Khoa học quản lý, cách sinh viên và các nhà khoa học của Đại học Kinh tế Quốc dân có quan tâm.

Khoa Khoa học quản lý