EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
EPMP
CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
QUẢN LÍ CÔNG & CHÍNH SÁCH BẰNG TIẾNG ANH
Previous
Next

Chương trình đào tạo Cử nhân đại học Quản lý Công và Chính sách bằng tiếng Anh cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý công, quản lý các tổ chức công và phân tích chính sách. Ngôn ngữ được sử dụng trong học tập và giảng dạy là tiếng Anh.

LIÊN HỆ

Chương trình Cử nhân Đại học Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

LIÊN HỆ

Vui lòng điền vào những thông tin cần thiết phía dưới.

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được yêu cầu từ phía bạn